202 768 562
Brazilija
Portugalų
Realas
PPO, EBPO, Mercosur, OLADE
GMT-2; GMT -3

Didžiausia rinka Lotynų Amerikoje!

#53 BVP/gyventojui pasaulyje

#120  dėl patogumo steigiant verslą

#81 laisva ekonomika pasaulyje

Įmonių rūšys

Brazilijos teisės aktai numato keletą skirtingų įmonių rūšių: pelno nesiekianti bendrovė (Sociedade simples), ūkinė bendrija (Sociedade em nome coletivo), komanditinė ūkinė bendrija (Sociedade em comandita simples), ūkinė komanditinė bendrija valdoma akcijomis (Sociedade em comandita por ações), atvira/uždara partnerystė (Sociedade em conta de participação), uždaroji akcinė bendrovė (Sociedade limitada / Ltda.), korporacija (Sociedade anônima / S.A.)

Daugiausia pasirenkama verslo vykdymo forma yra uždaroji akcinė bendrovė - Sociedade limitada / Ltda. Tai dažniausiai naudojama įmonių rūšis Brazilijoje ir tarnauja bet kokio dydžio įmonėms: nuo mažų dizaino įmonių iki didelių tarptautinių kompanijų.

Naudodamiesi EnterHow paslaugomis bei gaudami greitas, patikimas ir įperkamas paslaugas,  Jūs sutaupysite tiek laiko, tiek pinigų, kuriuos galėsite toliau investuoti į savo verslo sėkmę. Susisiekite su  mumis.

 

Brazilijoje labiausiai paplitusių verslo formų palyginimas

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė

Limitada (ltda.)

Korporacija (S.A.)

Individuali įmonė

(Eireli)

Minimalus įstatinis kapitalas

Nėra minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimo

Minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimo nėra, tačiau akcininkai privalo grynais pinigais apmokėti mažiausiai 10 % pasirašytų akcijų emsijos kainos.

Minimalus įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 100 tuo metu nustatytų minimalių algų.

Steigėjai/nariai

  • Mažiausiai 2 (du) akcininkai
  • Fiziniai arba juridiniai asmenys (kilmės šalis nesvarbi).
  • Mažiausiai 2 (du) akcininkai
  • Fiziniai arba juridiniai asmenys (kilmės šalis nesvarbi).
  • Vienas savininkas – vieno asmens įmonė
  • Fizinis asmuo (kilmės šalis nesvarbi).

Statusas

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo

Atsakomybė

Akcininkų atsakomybė yra ribojama apmokėto įstatinio kapitalo dydžiu.

Akcininkų atsakomybė ribojama akcijų emisijos kaina.

Ribojama apmokėto įstatinio kapitalo dydžiu.

Registruotas adresas

Pagrindinė buveinė turi būti toje pačioje valstijoje, kurioje įmonė yra registruota

Valdymo organai

Bendrovė privalo paskirti administratorių, kuris turi būti fizinis asmuo ir reziduoti Brazilijoje.

 

Aukščiausias valdymo organas – visuotinis akcinnkų susirinkimas.

 

Aukščiausias valdymo  organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.

 

Vadovaujantis bendrovės įstatais, bedrovės valdymas yra vykdomas Direktorių Valdybos.

Įmonės kontrolė yra įmonės savininko rankose.

 

Eireli gali būti valdoma jos savininko arba kito paskirto asmens, kaip nurodyta steigimo dokumente.

 

Užsienietis gali būti skiriamas įmonės vadovu su sąlyga, kad jis / ji turi nuolatinę vizą gyventi Brazilijoje ir nėra kitaip trukdoma užimti vadovaujančias pareigas.