42.928 milijonai
Kijevas
Ukrainiečių
Ukrainos grivna (UAH)
PPO, Asociacijos sutartis su ES
GMT+2

Didelė vietinė rinka su augančiu pramonės ir žemdirbystės potencialu!

#95 pagal palankumą vystyti verslą

#47 laisviausia ekonomika pasaulyje

Įmonių rūšys Ukrainoje

Norint įsteigti verslą Ukrainoje, galima pasirikti iš daugelio variantų:

-Individuali veikla;

-Individuali įmonė;

-Bendrija;

-Uždaroji akcinė bendrovė;

-Akcinė bendrovė;

-Bendroji įmonė (angl. Joint venture);

-Atstovybė

Populiariausios teisinės formos steigiant įmonę užsieniečiui yra Uždaroji akcinė bendrovė ir atstovybė. Jei užsienio vienetas nori pirkti esamą verslą Ukrainoje, tuomet palanku pirkti Uždarosios akcinės bendrovės ar  akcinės  bedrovės akcijas, taip pat gali būti formuojama bendra įmonė.

Labiausiai Ukrainoje paplitusių įmonių rūšių palyginimas

 

 

Atstovybė

Uždaroji akcinė bendrovė

Akcinė bendrovė

Nekomercinė

Nuolatinė (komercinė)

vieša

privati

Teisinis statusas

Nelaikoma atskiru juridiniu asmeniu. Gali vykdyti tik pagalbinio motininei bendrovei pobūdžio veiklą.

Nelaikoma atskiru juridiniu asmeniu – motininės bendrovės atstovybė. Gali vykdyti bet kokią verslo veiklą (išskyrus kai kurią licencijuojamą veiklą).

Juridinis asmuo, galintis verstis bet kokia veikla, kuri nėra uždrausta Ukrainoje.

Įstatinis kapitalas

Netaikoma

Steigėjai gali nuspręsti

Mažiausiai 1250 minimalių darbo užmokesčių dydžiui (iki 2015 gruodžio – UAH 1 522 500, apie  USD 67,800)

Steigimo dokumentai

Atsovybės vadovas veikia įgaliojimo pagrindu. Motininė bendrovė gali  priimti atstovybės nuostatus, valdymo gaires, tačiau tai nėra privaloma siekiant atidaryti atstovybę Ukrainoje.

Įstatai

Steigėjai/Nariai

Įmonė steigėja

Ne daugiau nei 100

Netaikoma

Ne daugiau nei 100

Valdymo organai

Atstovybės vadovas, veikiantis įgaliojimo pagrindu.

Pagrindinis valdymo organas – visuotinis dalyvių susirinkimas. Vykdantysis organas – direktorius arba valdyba.

 

Pagrindinis valdymo organas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba- ją privaloma formuoti, jei įmonė turi 10 ir daugiau akcininkų.

Vykdantysis organas – valdyba.

Registruotas adresas

Įmonės registruotas adresas turi būti Ukrainoje. Jūsų patogumui mes siūlome registruoto adreso Ukrainoje suteikimo paslaugas.

Atsakomybė

Įmonė steigėja yra atsakinga už atstovybės įsipareigojimus.

Akcininkai nėra atsakingi už šio tipo įmonių įsipareigojimus.