1 340 000
Talinas
Estų
Euras
Europos Sąjunga, NATO
GMT+2

Teigiamai stebinanti verslo aplinka!

#17 dėl patogumo steigiant verslą

#8 laisviausia pasaulio ekonomika

Įmonių rūšys

Estijos civilinis kodeksas numato penkias (5) verslo subjektų formas, kurios registruojamos Estijos komerciniame registre: uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, tikroji ūkinė bendrija, ribotos atsakomybės bendrija bei asociacija.

Populiariausia įmonių rūšis Estijoje yra taip vadinama "Osaühing, OÜ" arba uždaroji akcinė bendrovė.

Naudodamiesi EnterHow paslaugomis bei gaudami greitas, patikimas ir įperkamas paslaugas,  Jūs sutaupysite tiek laiko, tiek pinigų, kuriuos galėsite toliau investuoti į savo verslo sėkmę. Susisiekite su  mumis.

Estijoje labiausiai paplitusių verslo formų palyginimas

 

 

Akcinė bendrovė (“AS”)

Uždaroji akcinė bendrovė (“OÜ”)

Bendrijos

Filialas ar Atstovybė

Minimalus įstatinis kapitalas

EUR 25 000

EUR 2 500

(Pažymėtina, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. galima įsteigti įmonę be įstatinio kapitalo apmokėjimo. Įstatinis kapitalas gali būti įnešamas vėliau, jei tai akcininkų yra numatoma įmonės įstatuose.)

Nėra; įnašų suma yra numatoma partnerių susitarime.

Netaikoma

Steigėjai/Nariai

Minimum 1

Minimum  1

Minimum  2

Įmonės, įskaitant ir užsienio įmones

Statusas

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo

Filialias nėra laikomas atskiru juridiniu asmeniu.

Atsakomybė

Akcininkai nėra asmeniškai atsakingi už akcinės bendrovės įsipareigojimus.

Akcininkai nėra asmeniškai atsakingi už uždarosios akcinės bendrovės įsipareigojimus.

Tikrojoje ūkinėje bendrijoje neribota atsakomybė yra pasidalinama tarp partnerių lygiomis dalimis.

Ribotos atsakomybės bendrijoje bent vienas vykdantysis partneris privalo prisiimti neribotą atsakomybę už bendrijos įsipareigojimus at least one general partner has unlimited liability for the partnership’s obligations; bent vienas partneris turi ribotą atsakomybę lygią įnašo dydžiui.

Motininė bendrovė yra atsakinga už įsipareigojimus kylančius dėl filialo veiklos.

Registracijos adresas

Estijoje yra privaloma nurodyti įmonės registracijos adresą. Jūsų patogumui mes siūlome registracijos adreso paslaugas.

Valdymo organai

Aukščiausias valdymo organas akcinėje bendrovėje yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcinė bendrovė taip pat privalo turėti valdybą bei stebėtojų tarybą.

Uždaroji akcinė bendrovė privalo turėti valdybą. Valdyba yra vadovaujantysis uždarosios akcinės bendrovės organas, kuris atstovauja ir vadovauja bendrovei.  Valdyba gali būti sudaryta iš vieno (direktoriaus) ar kelių asmenų.  Valdybos narys neturėtų būti ir įmonės akcininkai. Direktoriumi gali būti tik fizinis asmuo.

 

Motininė bendrovė turi paskirti filial direktorių/-ius. Direktoriumi gali būti tik fizinis asmuo. Bent vieno iš direktorių gyvenamoji vieta turi būti Estijoje, vienoje iš EEZ narių arba Šveicarijoje.

 

Įmonės steigimo procesas Estijoje

 

Naujos įmonės steigimas gali būti apibūdinamas kaip paveikslėlyje žemiau. Procesas gali būti sudėtingesnis priklausomai nuo žadamos vykdyti veiklos (pvz. Jei veikla yra licencijuojama ar kitaip reguliuojama valstybės), taip pat nuo to kaip bus formuojamas įstatinis kapitalas ar piniginiais įnašais, ar natūra, o galbūt bus nuspręsta jį į banko sąskaitą įnešti vėliau.