38 483 957
Varšuva
lenkų
Zlotas (PLN)
ES, NATO, PPO, OECD
GMT +1

 Didžiausia centrinės ir rytų Europos valstybė Europos Sąjungoje!

#7  ES narė pagal BVP 

#32 dėl patogumo vystyti verslą

#42 laisviausia ekonomika pasaulyje 

Jau greitai... Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.