16 804 000
Amsterdamas
olandų
Euras
Europos sąjunga, NATO, PPO, EBPO
GMT + 1

Tarptautinio verslo pionieriai!

# 6  Europos Sąjungoje pagal BVP/gyventojui 

#27  pagal patogumą steigiant verslą

#17 laisviausia ekonomika pasaulyje

Įmonių rūšys Nyderlanduose

Asmuo, norintis pradėti verslą Nyderlanduose (Olandijoje), gali pasirinkti iš keleto verslo teisinių formų:  Individuali veiklaRibotos atsakomybės bendrija (CV) (lietuviškas atitikmuo - KŪB), tikroji ūkinė bendrija (VOF) (Lietuvoje - TŪB), uždaroji akcinė bendrovė (BV) (Lietuvoje - UAB), atviro tipo akcinė bendrovė (NV) (atitikmuo Lietuvoje - AB), fondas, asociacija.

Didžioji dauguma Nyderlanduose įsteigtų įmonių yra taip vadinamos "Besloten Vennootschap, BV" arba uždarosios akcinės bendrovės.

Naudodamiesi EnterHow paslaugomis bei gaudami greitas, patikimas ir įperkamas paslaugas,  Jūs sutaupysite tiek laiko, tiek pinigų, kuriuos galėsite toliau investuoti į savo verslo sėkmę. Susisiekite su  mumis.

Nyderlanduose labiausiai paplitusių verslo formų palyginimas

 

 

Akcinė bendrovė (“NV”)

Uždaroji akcinė bendrovė (“BV”)

Bendrija ("VOF")

Filialas

Minimalus įstatinis kapitalas

EUR 45 000

Mažiausias įstatinis kapitalas nėra numatytas, tačiau turi būti išleista bent viena akcija suteikianti balso teisę.

Netaikoma

Netaikoma

Steigėjai/nariai

Mažiausiai 1

Mažiausiai 1

2 ar daugiau

Juridinis asmuo (užsienio arba vietos)

Statusas

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo

Nelaikoma atskiru juridiniu asmeniu

Atsakomybė

Akcininkų atsakomybė yra ribojama jų piniginių įnašų į bendrovę dydžiu.

Valdyba gali būti atsakinga už netinkamą BV valdymą. Direktorius gali būti atsakingas už pareigų nevykdymą ir/ar netinkamą vykdymą.

Akcininkų atsakomybė yra ribojama jų piniginių įnašų į bendrovę dydžiu.

Šioje verslo formoje, partneriai yra solidariai atsakingi už Bendrijos veiklą ir įsipareigojimus.

Motininė bendrovė yra atsakinga už filialo veiklą.

Registracijos adresas

Nyderlanduose yra privaloma nurodyti įmonės registracijos adresą. Jūsų patogumui mes siūlome registracijos adreso paslaugas.

Valdymo organai

NV tipo bendrovė turi turėti bent vieną akcininką, valdybą bei stebėtojų tarybą.

Uždarąją akcinę bendrovę valdo valdyba, kuria turi sudaryti mažiausiai vienas direktorius. Bendrovės akcininkai paskiria valdybą, kuri yra atsakinga už Bendrovei svarbiausių sprendimų priėmimą.

Jeigu BV tipo bendrovė turi daugiau nei 50 darbuotojų, stebėtojų tarybą suformuoti yra privaloma pagal įstatymus.

Specialių reikalavimų nėra, tačiau turi būti paskirtas bent vienas direktorius.

Turi būti paskirtas bent vienas filialo atstovas.

Įmonės steigimo procesas Nyderlanduose

 

Naujos įmonės (BV) steigimas Nyderlanduose gali būti apibūdinamas kaip paveikslėlyje žemiau. Procesas gali būti sudėtingesnis priklausomai nuo žadamos vykdyti veiklos (pvz. jei veikla yra licencijuojama ar kitaip reguliuojama valstybės), taip pat nuo to kaip bus formuojamas įstatinis kapitalas ar piniginiais įnašais, ar natūra, o galbūt bus nuspręsta jį į banko sąskaitą įnešti vėliau.