2 998 000
Vilnius
lietuvių
Euras
Europos Sąjunga, NATO, PPO
GMT+2

Nuo planinės ekonomikos iki laisvos rinkos per 20 metų

#1 pagal BVP/ gyventojui augimą ES 

#11 dėl patogumo pradėti verslą

#21 laisviausia pasaulio ekonomika

 

 

 

Įmonių rūšys

 

Lietuvos įstatymuose yra numatyti kelios įmonių rūšys, kurios gali būti pasirenkamos verslo veiklai vykdyti, tai: akcinė bendrovė (AB), uždaroji akcinė bendrovė (UAB), individuali veikla, bendrijos ar mažoji bendrija, filialas ar atstovybė.

Labiausiai paplitusi įmonių rūšis Lietuvoje yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – daugiau nei 96 proc. visų įsteigtų įmonių yra šios rūšies.

Naudodamiesi EnterHow paslaugomis bei gaudami greitas, patikimas ir įperkamas paslaugas,  Jūs sutaupysite tiek laiko, tiek pinigų, kuriuos galėsite toliau investuoti į savo verslo sėkmę. Susisiekite su  mumis.

 

Lietuvoje labiausiai paplitusių įmonių rūšių palyginimas

 

Akcinė Bendrovė ("AB")

Uždaroji akcinė bendrovė ("UAB")

Mažoji bendrija (“MB”)

 

Kito tipo bendrijos (“TŪB”, “KŪB”)

Filialai ar atstovybės

Minimalus įstatinis kapitalas

40 000 EUR

2 500 EUR

Nenustatytas (nariai patys gali nuspręsti dėl dydžio)

Nariai patys gali nuspręsti dėl dydžio

Netaikoma

Steigėjai/nariai

1 ar daugiau asmenų gali būti akcinės bendrovės stegėjais (akcininkais). Akcininkais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios valstybės.

1 ar daugiaus asmenų (iki 250) gali būti uždarosios akcinės bendrovės steigėjais (akcininkais). Apribojimų dėl tautybės nėra.

Steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažoją bendriją gali sudaryti iki 10 narių.

Steigiant tiek tikrąją ūkinę bendriją, tiek komanditinę yra būtina pasirašyti susitarimą tarp partnerių. Partnerių sutartis turi būti patvirtinta notaro.

Įmonės

Statusas

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo

Nei filialas, nei atstovybė nėra laikomi atskirais juridiniais asmenimis.

Atsakomybė

Akcinė bendrovė yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Akcininkai atsako tik bendrovės turimu turtu. Nei steigėjas, nei akcininkai nėra atsakingi už akcinės bendrovės įsipareigojimus, lygiai taip pat kaip bendrovė nėra atsakinga už steigėjo/akcininko įsipareigojimus trečiosioms šalims.

Tiek bendrovė, tiek akcininkai turi ribotą atsakomybę.  Akcininkų atsakomybė yra ribojama jų įstatinio kapitalo dalimi.

Ribotos atsakomybės juridinis asmuo – akcininkai nėra asmeniškai atsakingi už MB įsipareigojimus.

Tikroji ūkinė bendrija yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo, tuo tarpu komanditinė ūkinė bendrija yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo.  Tai reiškia, kad partnerių atsakomybė yra ribojama jų piniginiais įnašais. Tačiau pažymėtina, kad vienas iš partnerių – vykdantysis partneris, turi nešti neribotą atsakomybę už komanditinę ūkinę bendriją.

Motininė bendrovė yra atsakinga už filial veiklą.

Valdymo organai

Sprendimų priėmimo organas akcinėje bendrovėje yra valdyba, kurią turi sudaryti mažiausiai trys (3) valdybos nariai, arba stebėtojų taryba. Valdymo organai ir jų sudėtis yra tvirtinama visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

Aukščiausias valdymo organas uždarojoje akcinėje bendrovėje yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Įstatymai nenumato privalomo valdybos ar stebėtojų tarybos formavimo. Uždarosios akcinės bendrovės akcininkų skaičius negali viršyti 250.

Narių susirinkimas (taip pat turi būti paskirtas mažosios bendrijos atstovas)

arba

Vieno asmens valdymo organas (direktorius)

 

Narių susirinkimas (taip pat turi būti paskirtas Bendrijos atstovas)

arba

Vieno asmens valdymo organas (direktorius)

Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filial direktorius, kuris taip pat turi teisę atstovauti filial santykiuose su trečiaisiais asmenimis tik po filialos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Bent vienas iš filialo ar atstovybės atstovų (direktorių) privalo gyventi Lietuvoje.

Įmonės steigimo procesas Lietuvoje

 

Naujos įmonės (UAB) steigimo procesas Lietuvoje apibūdinamas paveikslėlyje žemiau. Procesas gali būti sudėtingesnis priklausomai nuo žadamos vykdyti veiklos (pvz. jei veikla yra licencijuojama ar kitaip reguliuojama valstybės), taip pat nuo to kaip bus formuojamas įstatinis kapitalas ar piniginiais įnašais, ar natūra.